Bronze Partners
Conference Partners
about-img-1
about-img-2?=V4
About Shape

WHERE THE LOGISTICS & SUPPLY CHAIN PROFESSIONALS COME TO LEARN, CONNECT, AND TO NETWORK.

Nơi những Chuyên gia ngành vận tải và chuỗi cung ứng đến để học hỏi, kết nối và giao thương.

The Vietnam Warehousing & Automation Show 2024, will bring warehouse infrastructure developers, automation, material handling, storage, AIDC, logistics & supply chain solution providers and qualified buyers to come under one roof and to engage 1:1 with solution providers and supply chain experts like you.

Taking place from 23-24-25 May 2024, World Trade Center, Binh Duong New City, Vietnam

Triển lãm Giải pháp Kho bãi và Tự động hóa Việt Nam 2024 sẽ đưa các nhà phát triển cơ sở hạ tầng kho bãi, tự động hóa, vật liệu xử lý, lưu trữ, AIDC, cùng nhà cung cấp giải pháp vận tải và chuỗi cung ứng đến gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với nhau

Sự kiện diễn ra vào ngày 23-24-25 tháng 5 năm 2024 at World Trade Center, Binh Duong New City

Read More

MEET YOUR BUYERS WHO ARE LOOKING TO SOURCE NEW TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI MUA HÀNG ĐANG TÌM KIẾM CÁC CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MỚI

services-shape-1 services-shape-2
analysis-img

What to expect at Vietnam Warehousing & Automation

Điều gì đang đợi bạn tại Vietnam Warehousing & Automation

analysis

6,000+

Attendees
satisfied

12+

Conference Sessions
Hơn 12 phiên Hội thảo
skilled

40+

Speakers Hơn 40 Diễn giả
media

100+

Service Providers Hơn 100 Nhà cung cấp dịch vụ

Event Highlights

Những Sự kiện nổi bật

quality

Conference

Hội nghị

Three day conference will feature an all-star line-up of expert speakers discussing the most pressing and industry leading topics right on the expo floor.

Hội nghị ba ngày sẽ có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia hàng đầu về các chủ đề đang được quan tâm nhất và dẫn đầu trong ngành

team

Exhibition

Triển lãmt

Experience the innovative & new-to-market solutions to build automated warehouse, seamless supply chain and efficient logistics.

Trải nghiệm những cải tiến và giải pháp mới nhất đang được tung ra thị trường để xây dựng kho hàng tự động hóa, chuỗi cung ứng liền mạch và hệ thống vận chuyển hiệu quả.

support

Connect 24/7

Kết nối 24/7

Business Matchmaking Program to fix meeting with right people and target buyers during three day event.

Chương trình kết nối kinh doanh để sắp xếp cuộc gặp với đúng người và người mua mục tiêu trong sự kiện kéo dài ba ngày

Official Partner

Media Partners

Đổi tác truyền thông

Our Portfolio of Events

Danh sách sự kiện

VIETNAM’S ONLY FOCUSED CONFERENCE & EXPO ON WAREHOUSING, AUTOMATION AND LOGISTICS INDUSTRY.

Get In Touch

Liên hệ


Connect Exposition Asia

  CEA Vietnam office Address

  Văn phòng CEA tại Việt Nam

 • 2 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 • (+84) 91-924-6362
 • CEA Thailand Office

  Văn phòng CEA Thái Lan

 • No.56/2, 4th Floor., F9 Building- Gemopolis Mall phase 2, Sukhapiban 2 Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250
 • +66-20018538
 • www.connectexposition.com

Copyrights 2023 | Connect Exposition Asia Co., Ltd. | Tax ID: 0318145180 | All rights reserved