Visitor Registration

Đăng ký tham quan

Kindly mention your name, company name and job title in English.

+84

What is the field of your company’s present activity ?

Lĩnh vực hoạt động của công ty của bạn là gì ?
 
What is your product interest? Tick all that applies :
Bạn quan tâm đến sản phẩm nào? Hãy đánh dấu tất cả những sản phẩm phù hợp:

AIDC Solutions :

Giải pháp AIDC:


Material Handling Equipment:

Thiết bị xử lý vật liệu:

Logistics Automation:

Tự động hoá Vận tải:
Packaging Solutions :

Giải pháp đóng gói
Storage Solutions :

Giải pháp lưu trữ
Warehouse Infrastructure :

Cơ sở hạ tầng kho hàng:

Supply Chain :
 

VIETNAM’S ONLY FOCUSED CONFERENCE & EXPO ON WAREHOUSING, AUTOMATION AND LOGISTICS INDUSTRY.

Get In Touch

Liên hệ


Connect Exposition Asia

  CEA Vietnam office Address

  Văn phòng CEA tại Việt Nam

 • 2 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 • (+84) 91-924-6362
 • CEA Thailand Office

  Văn phòng CEA Thái Lan

 • No.56/2, 4th Floor., F9 Building- Gemopolis Mall phase 2, Sukhapiban 2 Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250
 • +66-20018538
 • www.connectexposition.com

Copyrights 2023 | Connect Exposition Asia Co., Ltd. | Tax ID: 0318145180 | All rights reserved